070-867 12 45 info@cilbuper.se

cilbuper IT
Ett av de största problemen för många organisationer idag är att hitta rätt och framförallt kompetent personal. Det råder i Sverige en oerhört stor brist på systemutvecklare där universitet och högskolor inte alltid har förutsättningar att anpassa sina program så att eleverna får rätt verktyg som marknaden efterfrågar. Cilbuper vill ändra på detta och erbjuda kunderna en lösning på problemet.

Cilbuper består av en samling specialistbolag och medarbetare med flerårig erfarenhet av IT, kompetenshöjning för yrkesaktiva såväl som ett brett kontaktnät inom konsultbranschen. Vi hanterar rekrytering och erbjuder samtidigt ett skräddarsytt utbildningsprogram där era framtida anställda får rätt teknisk kunskap som krävs just hos er. Den erfarenhet vi bidrar med garanterar en säkrare leverans med bibehållen stabilitet och ökad effektivitet.