070-867 12 45 info@cilbuper.se

Vi behöver fler utvecklare

cilbuper sitter nu varje vecka med intervjuer för uppdrag som våra kunder behöver stöttning med. Med det sagt vill vi ändå vara tydliga med att vi hela tiden letar efter rätt medarbetare. Känner du att vårt upplägg och värderingar passar dig så kontaktar du Fredrik Paring på 070-867 12 45 eller […]

Read More →

Välkommen till cilbuper!

Om Cilbuper och vår Idè Ett av de största problemen för många organisationer idag är att hitta rätt och framförallt kompetent personal. Det råder i Sverige en oerhört stor brist på systemutvecklare där universitet och högskolor inte alltid har förutsättningar att anpassa sina program så att eleverna får rätt verktyg […]

Read More →