070-867 12 45 info@cilbuper.se

Välkommen till cilbuper!

Om Cilbuper och vår Idè Ett av de största problemen för många organisationer idag är att hitta rätt och framförallt kompetent personal. Det råder i Sverige en oerhört stor brist på systemutvecklare där universitet och högskolor inte alltid har förutsättningar att anpassa sina program så att eleverna får rätt verktyg […]

Read More →