070-867 12 45 info@cilbuper.se

Vårt erbjudande

Bakgrund

Ett av det största problemet för de flesta organisationer är att hitta rätt och kompetent personal för sin organisation. Det råder idag i Sverige en oerhört stor brist på systemutvecklare. Universiteten och högskolorna hinner inte anpassa sina program så att eleverna får rätt verktyg som marknaden efterfrågar, detta vill vi ändra på. Cilbuper kan erbjuda kunderna en lösning på problemet.

Affärsidé och målsättning

Cilbuper består av en samling specialistbolag som tillsammans möjliggör leverans och säkerställer högsta kvalitet till våra kunder. Vi tar hand om rekryteringen och erbjuder kunderna ett skräddarsytt utbildningsprogram där deras framtida anställda får rätt teknisk kunskap som krävs för kunden. Vi har som mål att få våra kunder att växa och att vi ska vara det självklara valet när ni behöver rekrytera och utveckla er personal.

Cilbupers medarbetare har lång erfarenhet av såväl mindre som internationella organisationer och önskade mål- och kravbilder på medarbetare. Den erfarenhet vi bidrar med garanterar en säkrare leverans med bibehållen stabilitet och ökad effektivitet.

Leveransprocess

 • Utformning av kravprofil utifrån kundens behov
 • Utformning av utbildningsprogram
 • Mentor
 • Rekrytering
 • Leverans och genomförande av utbildningsprogram
 • Utrekrytering

Rekrytering

 • Inflöde och urvalsprocess
 • Kvalitetssäkring
 • Intervjuprocess
 • Testverktyg
 • Referenstagning
 • Presentation
 • Intervju med kund
 • Avtalsskrivning

Kvalitetssäkring

 • Djupgående rekryteringsprocess
 • Kvalitetssäkrad utbildningsprocess
 • Mentorsrollen
 • Kontinuerlig avstämning